Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Robocon - chế tạo Robot

Sau đây là bộ giáo trình gồm nhiều nguồn khác nhau cho công nghệ chế tạo Robot (robocon) bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi đã sưu tầm và sắp xếp từ căn bản đến nâng cao. Kính mong quý bạn đọc tham khảo và cho ý kiến

Nguồn tiếng Việt

 1. 1. Kỷ thuật cơ bản làm Robocon - http://www.box.net/shared/qru7aipkvy
 2. 2. Giáo trình Robocon (của Nguyễn Mạnh Trường) - http://www.box.net/shared/77rsb3mt4m
 3. 3. Giáo trình ORCAD tiếng Việt (của Trần Vũ Hợp) - http://www.box.net/shared/uyg26es67c
 4. 4. Lý thuyết điều khiển tự động (của Nguyễn Thị Phương Hà :: Đại Học Quốc Gia TP HCM) - http://www.box.net/shared/qdklfm7o1e
 5. 5. Một số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minh (của Hà Mạnh Đào) - http://www.box.net/shared/xd2kgnqgc5
 6. 6. Giáo trình Điều Khiển Tự Động (của Đại Học Tự Nhiên TPHCM) - http://www.box.net/shared/vckiza144z
 7. 7. Giáo trình Điều Khiển Tự Động (của Trần Quan Thuận :: trường Công Nghệ Bưu Chính TP HCM) - http://www.box.net/shared/i891hsky8r
 8. 8. Giáo trình Matlab trong Điều khiển tự động (Đại Học Bách Khoa TP HCM) - http://www.box.net/shared/bitqo626je
 9. 9. Tự động hóa và thiết bị (đại học mở TP HCM) - http://www.box.net/shared/t9d49zsdy5
 10. 10. Điều khiển quá trình (của Hoàng Xuân Bình) - http://www.box.net/shared/ol4rc950tt
 11. 11. Điều khiển PLC (của Nguyễn Như Hiền và Nguyễn Mạnh Hùng) - http://www.box.net/shared/6r3qh4ufvj
 12. 12. Giáo trình kỷ thuật điều khiển (Đại Học Quốc Gia Hà Nội) - http://www.box.net/shared/x5etiu9rlk
 13. 13. Hệ thống điều khiển tự động thủy lực (của Trần Xuân Tùy) - http://www.box.net/shared/dmdvpsp009
 14. 14. Giáo trình nano microtechnology (Đại Học Bách Khoa TP HCM) - http://www.box.net/shared/z63zg9v1ko

Nguồn tiếng Anh - English

 1. 1. Fuzzy control - http://www.box.net/shared/fia2lj5i1x
 2. 2. Dynamic System Modelling and Countrol - http://www.box.net/shared/ok57que1qp
 3. 3. Automotive Computer Controlled System - http://www.box.net/shared/4dr0hi5bxn
 4. 4. Adaptive Control by Mr. Karl Astrom - http://www.box.net/shared/m1570xhctn
 5. 5. Process Control System - http://www.box.net/shared/akgm2u9vbm
 6. 6. Simulation of Robotics manipulator - http://www.box.net/shared/gb4erfv17i
 7. 7. Introduction to Optimal Control Theory - http://www.box.net/shared/il1jhkd0jb
 8. 8. Introduction to Robotic Control System (California University) - http://www.box.net/shared/ot040yf5o1
 9. 9. CAD and CAM in automotive control system - http://www.box.net/shared/ne4udrt9e3

10. 10 - The Art of Electronics
Part 1 : http://www.box.net/shared/hr1t7mgmi3
Part 2 : http://www.box.net/shared/kvua7remvl
Part 3 : http://www.box.net/shared/inliydpql7
Part 4 : http://www.box.net/shared/p7hnp1kgn1

11. 11 - Electromagnetic waves and Antennas :: by S.J. Orfanidis - http://www.box.net/shared/j9npp063yt

12. 12 - CMOS & IC layout concept Methologies
Part 1 : http://www.box.net/shared/mrmyuu5oef
Part 2 : http://www.box.net/shared/0khsy7g12s

13.13 - Radio Frequency Integrated Circuit Design - http://www.box.net/shared/4j0fso17fm

14.14 - RF MEMS Circuit design for Wireless communication - http://www.box.net/shared/an1i4jmq2g

15.15 - Ultimate Neuro Linguistic Programming :: by Rex Sikes - http://www.box.net/shared/vi9pzn3p91

16.16 - Frequency Standard Basics and Application - http://www.box.net/shared/vym69o47x1

17. 17 - Electrical Neuroimaging (Malestrom 2009) - http://www.box.net/shared/61b163nx25

18.18 - Analog IC Design - http://www.box.net/shared/vo8lr3hg3f

19.19 - Non linear Electromagnetic Field - http://www.box.net/shared/1igymm3i9y

20.20 - Non linear Diffusion Electromagnetic Field - http://www.box.net/shared/sxll0i1zrc

1 nhận xét: